โนโบริเบ็ทซึ จิโคะคุดะนิ

ดะนิ มาจากคำว่า ทานิ(谷) ที่แปลว่าหุบเขาหรือ Valley ในภาษาอังกฤษ

จิโคะคุ 地獄 แปลว่านรก

โนโบริเบ็ทซึ เป็นชื่อเมืองค่ะ

รวมความแล้ว โนโบริเบ็ทซึ จิโคะคุดะนิแปลว่า หุบเขานรกแห่งเมืองโนโบริเบ็ทซึ

เมืองโนโบริเบ็ทซึ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องออนเซนหรือน้ำพุร้อน ที่เมืองนี้มีโรงแรมตั้งอยู่มากมายที่ให้บริการด้านที่พักและแช่ออนเซน ที่สำคัญคือ จิโคะคุดะนิแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างมากของเมืองนี้ ที่จิโคะคุดะนิมีทางเดินสั้นๆให้เราได้เดินไปตามทางเพื่อไปชมตาน้ำผุดจุดกำเนิดของน้ำพุร้อนที่จิโคะคุดะนิแห่งนี้ อุณหภูมิในหุบเขานั้นสูงมากจนอาจจะเป็นอันตราย จึงต้องห้ามนักท่องเที่ยวลงไปนอกทางเดินโดยเด็ดขาด หากเราไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ในฤดูหนาวเราจะได้เห็นบรรยากาศหิมะซ้อนทับกับไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาก่อให้เกิดภาพที่แปลกตามากค่ะ

การเดินทางไปในฮอกไกโดนั้นสะดวกสุดคือเช่ารถขับค่ะ เพราะการคมนาคมสาธารณะในฮอกไกโดนั้นจะว่าสะดวกก็สะดวก จะว่ายังไม่ครอบคลุมก็ไม่ครอบคลุมนัก สำหรับชาวไทยที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้ง่ายและทางญี่ปุ่นก็ยอมรับไกด์แนะนำว่าเช่ารถขับที่ฮอกไกโดสะดวกกว่ามากค่ะ ถ้าคุณขับรถในประเทศไทยได้ การขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าง่ายมาก แต่ขอให้เคารพกฎจราจรด้วยนะคะ อย่าเอานิสัยที่ไทยไปใช้โดยเด็ดขาด สวัสดีค่ะ
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close