หอเอนแห่งเมืองปิซ่า

หอเอนแห่งเมืองปิซ่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1173 แต่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1350 รวมใช้เวลาในการก่อสร้าง 175 ปี เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นดินนิ่ม ทำให้ยุบตัวการก่อสร้างจึงต้องชะงักไป ต่อมาในปี ค.ศ.1272 จีโอแวนนี่ ดี ซิมง สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านเพื่อถ่วงสมดุล แต่ก็ต้องชะงักอีกเพราะสงคราม ต่อมาปี 1319 ได้สร้างขึ้นอีก 7 ชั้น โดยหอระฆังสร้างเสร็จปี 1372 รวมเวลาถึง 177 ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ กาลิเลโอเคยทดลองเรื่องกฎแรงโน้มถ่วงที่หอนี้โดยโยนลูกบอล 2 ลูกขนาดไม่เท่ากันแต่กาลิเลโอสันนิษฐานว่าลูกบอลจะถึงพื้นพร้อมกัน

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close