Phuket old town

เมืองเก่าภูเก็ต-วัฒนธรรมบาบ๋า

ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนมากในสมัยรัชกาลที่ ๓ ส่วนมากเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน(福佬) ซึ่งอพยพหนีความแห้งแล้ง ความอดอยาก สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เรียบร้อยจากมณฑลฟูเจี้ยน โดยเดินทางเข้ามาแสวงโชคทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต

โดยข้อมูลจากเวปบาบ๋า วัฒนธรรมภูเก็ตระบุว่า พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ชาวจีนฮกเกี้ยนเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้านเรือนแบบเดิมที่ใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดลักษณะมาจากเขตเช่าของโปรตุเกส อังกฤษ ทางปีนัง-สิงคโปร์ เรียกว่าอาคารแบบ ชิโน-โปรตุกิส ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต แหล่งที่อาคารแบบชิโน-โปรตุกิสสร้างหนาแน่นคือแถบถนนถลาง แต่กระนั้นถนนพังงาหรือถนนดีบุกเองก็ยังมีอาคารแบบชิโน-โปรตุกิสสวยๆให้ได้เห็นหลายหลัง

วัฒนธรรมบาบ๋าในภูเก็ต

คำว่าบาบ๋าใช้เรียกคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหญิงและชาย  โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เชีย หมายถึง ผู้ชาย โดยคำนี้ชาวภูเก็ตจะใช้เรียกลูกผสมระหว่างหญิงท้องถิ่นภูเก็ตกับชายชาวจีนที่มาตั้งรกรากในภูเก็ตเท่านั้นไม่เรียกลูกผสมอื่นๆ การแต่งกายแบบเพอรานากัน ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตไม่คุ้นเคยกับคำว่าเพอรานากันแบบชาวจีนที่แต่งงานกับชาวมาเลย์ท้องถิ่นแถบมะละกา โดยคำว่าเพอรานากันเป็นคำในภาษามาเลย์แปลว่า เกิดที่นี่ หมายถึงลูกผสม แต่ชาวภูเก็ตรับวัฒนธรรมการแต่งกายสตรีบางอย่างมาจากชาวเพอรานากันคือกลุ่มคนจีนในแถบมะลายูและเรียกเครื่องแต่งกายนั้นว่า ชุดย่าหยา เนื่องจากชาวจีนภูเก็ตส่วนใหญ่จะได้รับอิทธพลมาจากเกาะปีนังด้วยความสนิทชิดเชื้อมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันมายาวนาน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือผ้านุ่งปาเต๊ะสีสันสดใสของชาวมาเลย์อันเป็นผ้านุ่งของชาวท้องถิ่นที่ชาวบาบ๋านำมาสวมใส่เกิดเป็นวัฒนธรรมผสมผสานค่ะ

 

เรียบเรียงบางส่วนจาก https://sites.google.com/site/babaphuketpk/kar-taeng-kay-khx-ngbaba

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close