Sleeping death

ทิศนอนคนตาย

ชื่อเรื่องเหมือนจะเขียนนิยาย แต่จริงๆต้องการจะเล่าถึงธรรมเนียมการหันหัวนอนในการตั้งศพของคนญี่ปุ่นค่ะ

คนไทยเรามีความเชื่อเรื่องการหันหัวนอนว่า คนเป็นจะหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกเป็นหลัก และจะไม่หันหัวนอนคนเป็นไปทางทิศตะวันตก เพราะทิศตะวันตกเป็นทิศตั้งศพ เราจะหันหัวนอนของคนตายไปทางทิศนี้ สำหรับคนญี่ปุ่นเองก็มีความเชื่อนี้เช่นเดียวกัน แต่ทิศนอนของคนตายสำหรับคนญี่ปุ่นจะเป็นทิศเหนือ ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกว่า คิตะมะคุละ (北枕)

ทำไมถึงเป็นทิศเหนือ

ความเชื่อเรื่องทิศเหนือเป็นทิศหัวนอนของคนตายนั้นมีที่มาหลายตำนาน แต่ตำนานที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือตำนานที่ว่า เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั้นทรงหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ โดยบรรทมหันพระเศียรไปทางทิศเหนือตะแคงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก

กล่าวกันว่าอินเดียมีเชื่อเรื่องการหันศีรษะนอนไปยังทิศอันเป็นที่ตั้งของบ้านเกิด เมืองกบิลพัสดุ์อันเป็นเมืองประสูติของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าสวรรคต ดังนั้นจึงทรงบรรทมหันไปทางทิเหนือ

เมื่อพระพุทธเจ้าบรรทมหันพระเศียรไปทางทิศเหนือเมื่อปรินิพพาน ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณจัดหัวนอนให้คนตายหันไปทางทิศเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้คนตายได้เดินทางไปยังแดนสุขาวดีอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นเอง

ขณะที่ทางอินเดียมีความเชื่อว่าสวรรค์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ การนอนหลับโดยหันศีรษะไปทางทิศเหนือจะทำให้หลับสบาย แต่เมื่อถ่ายทอดเข้ามาสู่ญี่ปุ่นกลับถูกตีความไปว่า “การนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือจะทำให้โชคไม่ดี” เนื่องจากว่าญี่ปุ่นเชื่อมโยงความหมายการหันหัวนอนทิศเหนือกับความตาย และวางหัวนอนคนตายไปทางทิศเหนือ จึงเป็นการเกี่ยวโยงกับความตายนั่นเอง (เอ…คล้ายๆกับความเชื่อของคนไทยเหมือนกันนะเนี่ย) ซึ่งความเชื่อการหันหัวนอนคนตายไปทางทิศเหนือนี้มีเพียงญี่ปุ่นเท่านั้น

กล่าวกันว่าในอดีตประเทศจีนเองก็มีธรรมเนียมการนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือเช่นกัน แต่ความเชื่อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา ว่ากันว่าธรรมเนียมนี้จัดขึ้นสำหรับผู้เสียชีวิตกะทันหันเช่น อาหารเป็นพิษเพื่อจะได้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ โดยความเชื่อดังกล่าวเกี่ยวกับการหันศีรษะคนตายไปทางทิศเหนือจากประเทศจีนจะถ่ายทอดเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นในยุค “สุสานโบราณ” หรือโคะฟุนตอนช่วงต้น (ประมาณค.ศ.266) และถ่ายทอดมาสู่ชนชั้นปกครองของญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากการฝังศพในสุสานที่มีความนิยมตามความเชื่อว่า “คนเป็นหันไปใต้ คนตายหันไปเหนือ”

ในปัจจุบันกลับเชื่อกันว่าการนอนหันไปทางทิศเหนือเป็นเรื่องดีต่อร่างกาย ช่วยให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก ซึ่งอธิบายว่าเพราะเหตุนี้ ”พระพุทธเจ้าจึงทรงบรรทมหันพระเศียรไปทางเหนือ”

ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยมีหลักการข้อหนึ่งคือ “วิธีนอนจะช่วยให้โชคดี” คือ “หัวหนาวเท้าร้อน” (หมายถึงให้ศีรษะเย็น เท้าอบอุ่น ซึ่งตีความได้ว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี) นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการนอนตามกระแสแม่เหล็กโลกจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้  คือการนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือตามแรงแม่เหล็กโลก มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายตัวอย่างที่ทดสอบเรื่องกระแสแม่เหล็กโลกมีผลกับการเรียงตัวของอะตอมภายในเซลของมนุษย์

แปลและเรียบเรียงจาก

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9E%95

https://jpnculture.net/kitamakura/

https://buildsweethome.blogspot.com/2014/12/head-direction-while-sleeping.html

ภาพสนามแม่เหล็กโลกจาก Earth’s magnetic field by Zappys Technology Solutions

แปลโดย Cheewachon Piyason

#ฮวงจุ้ย #kitamakura #北枕#การนอน #นอน #ญี่ปุ่น #สุขภาพ #เรื่องญี่ปุ่น  #แม่เหล็กโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close