Daijyosai Ceremony

การประกอบพระราชพิธีไดโจว大嘗 

 

แสตมป์ที่ระลึกแสดงภาพพระที่นั่งไดโจวที่ใช้ประกอบพิธีสมัยจักรพรรดิโชวะ

**(พระราชพิธีถวายเมล็ดข้าวใหม่บูชาบูรพกษตริย์และเทพฟ้าและดินหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีนี้ในอดีตสมัยที่ญี่ปุ่นยังเป็นสังคมเกษตรกรรมจักรพรรดิจะทรงประกอบพระราชพิธีนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีทำนองเพื่อการเกษตรให้ได้ผลผลิตดี(น่าจะทำนองเดียวกันกับพระราชพิธีแรกนาของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)แต่ต่อมาพระราชพิธีนี้ก็เปลี่ยนไปจะกระทำเพียงครั้งเดียวในรัชสมัยหลังประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์)**

 

คณะกรรมการผู้ประกอบพระราชพิธีจากสำนักพระราชวังคุไนโจได้กำหนดรายละเอียดการประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของสำเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ โดยในครั้งนี้ได้กำหนดที่จะปรับลดการก่อสร้างพระที่นั่งไดโจวที่จะใช้เป็นพื้นทีประกอบพระราชพิธีไดโจวอันเป็นพระราชพิธีสำคัญหลังองค์มกุฎราชกุมารทรงขึ้นครองราชย์โดยลดลงจากเดินประมาณ20เปอร์เซนต์

 

คณะกรรมการสำนักพระราชวังคุไนโจวได้รายงานว่าการก่อสร้างพระที่นั่งไดโจวที่จะก่อสร้างบริเวณพระปรัศว์ตะวันออก(ปีกฝั่งตะวันออก)พระบรมมหาราชวังจะปรับลดขนาดพื้นที่ลงเหลือ 6500 ตร..จากเดิมที่ครั้งที่แล้วเคยให้พื้นที่ประมาณ 8400 ตร.. 

 

ทั้งนี้จากการที่ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงมีราคาสูงขึ้นมากกว่าครั้งก่อนมาก จึงต้องดำเนินการแก้ไขโดยไม่เกิดความเสียหายสำหรับการประกอบพิธีไดโจว โดยพระที่นั่งยูกิ(悠紀殿)และพระที่นั่งซุกิ(主基殿)อันเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญจะคงรักษาขนาดไว้ดังเดิมเช่นเดียวกับคราวก่อน โดยจะทำการเปลี่ยนหลังคาพระที่นั่งทั้งสองจากมุงจากเป็นแผ่นไม้

 

นอกจากนี้อาคารที่ประทับสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และแขกผู้มีเกียรติจะปรับให้มีขนาดเล็กลงแล้ว อาคารถวายอาหารบวงสรวงเทพเจ้าก็จะเปลี่ยนวัสดุจากที่ต้องเป็นไม้ มาใช้ผนังสำเร็จรูป(prefab)

 

สำหรับตัวพระที่นั่งไดโจวที่ใช้งานองค์ก่อนได้ถูกแยกชิ้นส่วนโดยส่วนใหญ่นำไปจำเริญอัคคี(เผา)เรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงมีนโยบายว่าจะใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้มากที่สุด

 

สำหรับพระราชพิธีไดโจวนั้น เมื่อเดือนก่อนในกรมอะกิชิโนะทรงไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณส่วนกลางสำหรับพระราชพิธีไดโจวอันเป็นพิธีทางศาสนา โดยทรงแสดงความเห็นว่าควรจะใช้งบประมาณจากส่วนพระราชสำนักแทน 

 

 

ข่าวจาก https://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye3553330.htm?1545285911089

ข้อมูลเสริมจาก https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%98%97%E7%A5%AD

แปลข่าวโดย Cheewachon Piyason

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close